Jdi na obsah Jdi na menu

Z deníku zastupitele – září 2012

11. 9. 2012

Protože se považuji za zastupitele všech občanů Plchovic bez ohledu na to jaké mají či nemají jednání, obecní zásluhy či délku trvalého pobytu, nemohu nekomentovat aktuální situaci kolem obecní klubovny.  Toto téma se jako bumerang vrací do místních kuloárů včetně těch úředních.  Letos se objevuje v souvislosti s nespokojeností Oldřicha Theimera s provozními zvyklostmi klubovny.  Je nesporné, že tohoto spoluobčana provoz venkovní části klubovny omezuje.  Zkuste si představit, že Vám třikrát do týdne přímo pod okny někdo kouří a baví se hospodským způsobem, aniž by se oficiální představitelé obce přišli dohodnout, zda je to možné, či za jakých podmínek únosné. Představte si, že máte nakouřeno ve spíži a v obýváku, ač sami nekouříte, že musíte i v parném létě držet okna zavřená, aby Vás nerušil provoz hospodské zahrádky, která nemá žádnou provozní dobu. To vše navíc v obci, která nemá vyhláškou upravený noční klid a ve které je tedy možné táhnout venkovní zábavu do rána. Neznám nikoho, kdo by byl s takovou situací spokojen.

Řeknete si, že na všem je možné se přeci dohodnout, že vše se dá nějak řešit. To je samozřejmě pravda, ale problém je v tom, že starosta i místostarostka na veřejné schůzi odmítli za panem Theimerem zajít a podrobnosti provozu klubovny při jejím znovuotevření projednat. Poslali jen novou obsluhu klubovny, což pan Theimer pochopitelně neakceptoval.  Je větším příkořím vlastní kouř a hluk nebo nezájem vedení obce o problémy jejího občana?   Samozřejmě, že obojí je nepřijatelné.
Po několika pokusech o nápravu se pan Theimer obrací s žádostí o pomoc na různé úřady, kde se dozvídá, že zástupci obce mají ze zákona velmi silnou rozhodovací pravomoc. Zastupují přímo samotné občany, kteří si je k tomu zvolili a jejich rozhodnutí je tedy prezentováno jako vůle občanů. Je tedy přinejmenším sporné se obracet na soud. Pokud by se obrátil na živnostenský úřad, poškodil by tím jen obsluhu v klubovně, což je slušná paní, která si nic takového nezaslouží. Ptal se tedy na stavebním úřadě k jakému účelu je zahrádka u klubovny zkolaudována,  aby zjistil,  zda je provozována v souladu s kolaudačním výměrem. Jistě jej ani nenapadlo, že obecní úřad, který například zrovna jemu vyčítá dřevěnou ohradu a psí boudu, nebude mít takovou věc správně ošetřenou.  Od té doby se o zahrádku zajímá stavební úřad a ukazuje se to jako problém, za jehož původce je neprávem označován právě Olda Theimer. Není to tak. On a jeho paní jsou jen jednou poškozenou stranou. Tou druhou jsou obyvatelé obce, která bude brzy opět bez klubovny.
Jakožto zastupitel jsem sám označil Oldovy dopisy za „formálně nepřehledné řečnické otázky“, ale plně souhlasím s tím, že se snaží domoci svých nezadatelných práv u různých vyšších autorit. Na tom není nic odsouzení hodného ani nečestného, naopak je třeba jej podpořit a jeho problém konečně pochopit a za problém skutečně považovat.
 
Hledáme-li tedy viníka současné situace, pak jinde než ve vedení obce jej nenalezneme.
                                  V Plchovicích 11.9.2012       Pavel Habětín
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

realita

(oldoj, 3. 10. 2012 2:33)

Jaký je rozdíl mezi zastupitestvem a vrcholovým fotbalem? Fotbal se hraje podle pravidel

Pokud uvidíte někdy zastupitelstvo při hlasování zvedat ruce, nenechte se mýlit hlasováním. Činí tak jen na dotaz předsedajícího, kdo chce kafe zadarmo.

Re: Re: Veřejná schůze

(P. Chadima, 2. 10. 2012 16:29)

Prosím Vás, já bych si nedovolil někomu radit, obzvláště ne panu Theimerovi a ani nepotřebuju pouštět žádná videa, protože si pamatuju docela dobře co bylo řečeno na veřejné schůzi. Jsem občanem této obce ve které žiji a pokud něco napíšu na tento web, tak to jsou moje názory na dění v obci. Možná, že ostatní občané jsou spokojeni nebo se stydí něco napsat, o to více třeba o tom diskutují někde jinde. Takže uvidíme dál, co se bude dít na další veřejné schůzi.

na veřejné schůzi.

Dozrál čas.

(oldoj, 1. 10. 2012 18:11)


Nespokojenost s děním co se odehrává v obci od doby vzniku Obecního spolku je neudržitelná. OÚ se snaží zakrývat své machinace a podvody tím, že se snaží zastrašovat členové tohoto sdružení. Folklórem se stává špiclování a šíření vyložených nepravd. Je třeba sledovat širší souvislosti a nesoustředit se jen na to na to co se pan starosta snaží prezentovat jako zásluhy OÚ. Nesporně se vykonalo v obci i mnoho dobrého a nebylo toho málo. Jsou i záporné věci, ale o těch se nesmí v této vsi mluvit. Hlavním motorem je touha po tom jak nejsnáze vydělat z obecního co nejvíce pro sebe a to pokud možno bezpracně. Jen když stát platí. Elementární slušnost, morálka a vize pro společnost je to, co chybí těmto lidem. A protože v této obci nikdy neplatily, a bohužel ani dnes neplatí skoro žádné zákony, postupně se rozhořel opravdový „Divoký západ“. Naši zastupitelé se nedokáží domluvit právě tehdy, kdy je občané a potažmo voliči potřebují nejvíce. Místo toho kují pikle jak vrátit úder, aby odpoutali pozornost sami od svých hromadících se problémů. Ať se do mé situace zkusí vžít a ať si přestanou myslet, že taková věc může jakkoli sloužit jejich postojům. Dnes jde o to jak se v obci chovat. Hlavně lidsky, moudře a slušně a ne zasévat nenávist jak to doposud praktikují. Tato ignorace a pošlapávání lidských práv svobody slova a soukromí občana jako nehorázná nestoudnost. Zrovna dnes jsem obdržel rozhodnutí MÚ Choceň, že se jedná o stavbu nepovolenou podle příslušných stavebních předpisů. Z tohoto důvodu stavební úřad řeší s vlastníkem stavby Obcí Plchovice správní řízení o odstranění stavby podle ust. § 129 odst. 3 stavebního zákona. Tomuto všemu se dalo předejít po domluvě OÚ s mojí rodinou. Bohužel vůle ze strany obce nebyla.Nevidím důvod proč by pan starosta měl něco sepisovat u mě doma to snad není myšleno vážně?Nikdy jsem nepožádal pana Habětína,aby mne někde zastupoval.Toto je důsledek arogance OÚ. Rady kolik kilometrů mohu absolvovat za svým právem je snad moje soukromá záležitost.
Jen čas ukáže na čí straně je pravda.

Theimer Oldřich

Veřejná schůze

(P. Chadima, 28. 9. 2012 16:23)

Když občan této obce se zúčastní veřejné schůze a jenom poslouchá, tak má vcelku dojem, že se OÚ daří plnit dohodnutý program ovšem až do chvíle, kdy jako zlatý hřeb přicházejí na řadu neustále se opakující stížnosti pana Theimera. Pokud jsem tomu správně porozuměl, tak nám zastupitel pan Habětín, který na mě poslední dobou působí jako tiskový mluvčí pana Theimera sdělil, že pan Theimer očekává osobní návštěvu pana starosty, kde by měl patrně asi u něj v obýváku řešit JEHO stížnost. Řekl bych, že jste asi trochu někde jinde. Pokud pan Theimer neváhá najet desítky kilometrů po krajských úřadech, tak bez osobní návštěvy OBECNÍHO ÚŘADU, který má za rohem svého bytu nevyřeší pravděpodobně vůbec nic. Obzvláště, když zastupitelé odhlasovali a to včetně pana Habětína, že mu na jeho zmatečné a urážlivé články nebudou odpovídat. Pak tady vzniká dojem, že snad už ani nejde o pana Theimera, ale o něco jiného. Toto je můj osobní dojem z veřejné schůze a je jenom škoda, že to neslyšelo více spoluobčanů.

Re: Veřejná schůze

(Pavel Habětín, 1. 10. 2012 9:26)

Pavle, nedej na dojmy a spíše pracuj s fakty. Nejsem advokátem pana Theimera ani žádného jiného občana jako jednotlivce, ale jsem zastupitelem občanů všech a záleží mi tedy na tom, aby vedení obce jednalo korektně. Korektní by bylo, kdyby se oficiální zástupce obce zašel včas dohodnout na podmínkách provozu klubovny se jejími těsnými sousedy, což jsou právě Theimerovi nebo přímo majitel přilehlého objektu.
To je to, co se mělo stát, abychom následným (opět ne zrovna korektním) dopisům ze strany zcela záměrně opomenutého souseda předešli. Teď je na nějaké návštěvy již pozdě a tudíž není pravda, že bych nějaké takové dohánění na schůzi doporučoval. To je prostě pryč. Mohl bych Ti to ukázat na videu z té schůze, ale s tím by museli všichni její aktéři nejprve souhlasit.
Pro občany, kteří se schůze neúčastnili připravuji krátkou písemnou reportáž.

Osobně se domnívám, že takový problém by měl být předmětem denní agendy úřadu, tedy starosty a místostarostky, který my měli sami vyřídit v úředních hodinách a ostatní zastupitele o tom nanejvýš informovat, ale to je samozřejmě věc našeho tradičního nastavení.

jak to bylo

(oldoj, 22. 9. 2012 11:46)

Snažil jsem se s OÚ několikrát dohodnout,ale nejde to. Stále více uvažuji o tom,že dám vše k soudu.Nejde mi o popularitu,ale o to aby si lidé uvědomili,že je třeba se proti obdobným projevům úzké skupiny lidí kteří prosazují své zájmy v obci účinně bránit.Dnes jsem to já proti,kterému je vedena nenávistná kampaň a kdo asi bude další?Po tříletém marném boji jsem se rozhodl,že už to takto dál nejde a proto jsem se rozhodl vše začít řešit po svém. Navštívil jsem KÚ v Pardubicích a tam mne bylo řečeno: Doporučuji vám využít všech možností, které právní řád České republiky k ochraně vašich práv a oprávněných zájmů. Byl mě doporučen i postup jak pokračovat dále.To však nebudu rozvádět.
Chtěl bych doporučit pisálkům ,kteří se mne snaží očerňovat na tomto webu,aby si zametli před svým prahem a zamysleli se nad tím,kdo porušuje zákony této země.Je o to horší,že je porušuje státní orgán.Je zcela nepřípustné,aby mě někdo určoval kde mám bydlet a jak se mám chovat.Bylo všeobecně známo,že co se tady děje je černota.Přitom stačilo jen málo.Domluvit podmínky provozu s mojí rodinou.Děl se pravý opak.Provozní doba tohoto zařízení se neúměrně prodlužovala a často končila před půl nocí.Nemyslíte si,že moje rodina má právo na klid,a důstojný život v této obci?V 90% obyvatel této obce jsem nikdy neměl žádný slovní ani jiný konflikt takže nevím o tom,že se mnou nikdo nechce bavit.Je to prachsprostá lež.
Toto je poslední moje reakce a nebudu se nadále účastnit nedůstojných debat pro radost zhrzeným zkrachovalcům.

Re: Re: Re: O co tedy jde?

(P. Chadima, 19. 9. 2012 16:42)

Teď jsi mě opravdu zaskočil. To si pan Theimer stěžuje jen tak pro nic za nic a neví jaký výsledek by mu vyhovoval, stěžuje si přece ON a ne obec. Nebylo by pro něho lepší, kdyby se sám vyjádřil a nenechal za sebe mluvit někoho jiného? Přece není možné, aby každou stížnost vyřizoval jednotlivě u každého občana v obci či městě sám stsrosta osobně. To by taky nemusel dělat nic jiného, jěště že je nás tady v obci tak málo. Vem si třeba takovou Choceň, přece takto to postavené není a jistě tam mají také placené činitele. Ale už dost této diskuse,tohle nikam nevede.

Re: Re: Re: Re: O co tedy jde?

(Pavel Habětín, 20. 9. 2012 7:51)

Jasně, děkuji. Téma jsme vyčerpali stejně, jako pan Theimer vyčerpal všechny možnosti úřad kontaktovat a něčeho se domoci. Teď je jednoznačně míč na obecní polovině hřiště. Zdravím a končím. P.H.

Re: O co tedy jde?

(P. Chadima, 18. 9. 2012 18:11)

Je od Tebe hezké, že se snažíž napravovat chyby " vedení obce". Ale bylo by asi dobré, kdyby sám pan Theimer, když už nechodí na veřejné schůze, tak alespoň pomocí tohodle webu řekl spoluobčanům, jak by chtěl tuto situaci řešit. Vzhledem, že mu kolem zahrádky vadí téměř všechno, jak sáhodlouze popisuješ ve svém článku z 11. 9., tak moc prostoru v nějaké solidní řešení asi nelze očekávat. Ale časem uvidíme, jak to dopadne.

Re: Re: O co tedy jde?

(Pavel Habětín, 18. 9. 2012 18:38)

Já se napravovat zmíněné chyby rozhodně nesnažím a ani pan Theimer není tím, kdo by měl přijít s nějakým řešením. Na to přece mají důvěru námi zvolení a všemi námi placení činitelé. Souhlasím s tím, že časem uvidíme, protože drtivá většina z nás je v této kauze skutečně spíše v roli diváků. Tak se tedy dívejme. P.H.

O co tedy jde?

(Pavel Habětín, 17. 9. 2012 8:17)

Jsem rád, že jsme zpět u otázky "O co jde?". Určitě ne o otevírání, zavírání či přizavírání nějakého obecního zařízení. To může nebo nemusí být až výsledkem nějaké dohody, která zde právě chybí.
To je to, o co jde přesně mně. Obec nemá ošetřen vztah svého zařízení s nejbližším sousedem a to ani nějakou ústní dohodou a nyní tomuto nedpostatku čelí. To je něco, co je třeba spravit, pokud se to vůbec spravit dá, když už se tomu nepodařilo předejít. S mandátem k takovým dohodám máme v obci dvě osoby, které odmítly kontaktovat pana Theimera včas a předem a které tedy zřejmě musí danou situaci nějak uspokojivě řešit teď. Jestli tedy o něco jde, tak jedině o to, aby obec měla své (naše) věci a vztahy v pořádku.

Pro p. Habětína

(P. Chadima, 16. 9. 2012 14:54)

Já jsem samozřejmě chtěl říct, jak bych tento problém řešil já osobně a ne, že bych snad někomu přikazoval kam se má či nemá stěhovat. Také souhlasím s Tebou, že nemá cenu zatěžovat čtenáře naším rozdílným pohledem na tuto věc. Ve svém článku píšeš, že budeš pana Theimera podporovat,tak by asi bylo dobré říct spoluobčanům o co Vám vlastně jde. To bychom tu mohli diskutovat do nekonečna. Tedy jestli jde o uzavření a nebo o omezení mluvení,zpívání,kouření, či o něco jiného, jestli je něco mezi tím vůbec možné.

Re: Tak nevim...

(P. Chadima, 14. 9. 2012 19:27)

Možná se budeš trochu divit, ale já bych řekl, že rozumím Tvým příspěvkům. Čemu ale nerozumím je to, proč tady neustále podsouváš čtenářům, že pomalu za veškeré problémy v obci mohou starosta s místostarostkou. Znovu připomínám, že Vás je v zastupitelstvu 7 a to včetně Tebe. Přece mi nechceš tady tvrdit, že tam jenom sedíte a čekáte, až co na to řekne starosta nebo místostarostka. Potom tedy opravdu nevim, proč se volilo 7 zastupitelů. Pro mě má slovo zastupitele stejnou váhu jako slovo starosty. Tak mi tedy řekni, proč někdo z Vás, když podle Tebe starosta nebo místostarostka nekonají, s panem Theimerem tento problém neřešil ? Potom by si třeba nemusel stěžovat na stavebním úřadě. Můžeme si o tom popovídat třeba i na veřejné schůzi, rád si to poslechnu. A co se týče pana Theimera, tak tomu už nerozumím vůbec. Přece klubovna i zahrádka tady fungovala dávno před tím, než se sem přistěhoval. Já bych se jednoduše do takovéhoto bytu nenastěhoval, protože mě kouř jako nekuřáka také obtěžuje. Ale patrně si toho asi nevšiml a potom si jenom stěžovat je strašně jednoduchý.

P.S. Na Tvé otázky jak funguje SDH jsem Ti snad odpověděl a o nějakém rušení řeč nebyla, nebo jsi to viděl jinak ?

Re: Re: Tak nevim...

(Pavel Habětín, 16. 9. 2012 8:25)

Díky za důvěru Pavle, ale pravomoce starosty opravdu nemám. Když jsi byl zastupitelem, uzavíral jsi Ty nějaké dohody jménem obce?
S Theimerovými jsme situaci kolem znovuotevření klubovny samozřejmě mnohokrát řešili, ale mělo-li ( a rozhodně mohlo) dojít k nějaké závazné dohodě o pravidlech provozu zahrádky v těsném sousedství jejich bytu, měla to být dohoda mezi obcí a Theimerovými a obec je zastoupena starostou.
Souhlasím s Tebou, že sedm zastupitelů je na tak malou obec hodně. Je to místní standard, pro jehož změnu ochotně zvednu ruku.
Jistě se mnou budeš souhlasit, že 7 zastupitelů není 7 starostů.
Vím, že vyříkávání si čehokoli na veřejné schůzi je oblíbená disciplína. Samozřejmě přijď, budu tam a rád zopakuji či vysvětlím cokoli, co jsem zde napsal, ale k možným výsledkům takové diskuse jsem velice skeptický. Prozatím to totiž vždy byla nikým neřízená překřikovačka typu "on o koze,já o voze", která nikam nevede. Třeba to tentokrát proběhne jinak, ale moc tomu nevěřím, když si například jenom přečtu tohle naše dopisování.
Například to, že zahrádka tu byla před Tehimerovými a tudíž se sem neměli stěhovat, je úplně bezpředmětná poznámka. Možná dříve daný problém neměli a teď ho mají. I kdyby to bylo stokrát nepochopitelné, na situaci a nutnosti ji řešit anebo raději předcházet, to nic nemění.

Tak nevim...

(Pavel Habětín, 14. 9. 2012 17:19)

Asi jsou mé příspěvky moc komplikované a nebo níže zvěčnění přispěvatelé nechtějí připustit, že pochopili jejich základní sdělení.

Když napíšu, že mne trápí nezájem vedení obce o jednotlivého občana - čte se to jako věta "Chceme zavřít zahrádku" a když napíšu, že bych chtěl vědět jak a proč funguje SDH - čte se to jako " Chceme zrušit hasiče".
Zajímalo by mne, zda se na Pavla, když byl zastupitelem, obrátil někdy nějaký občan s nějakým problémem. A jestli se ten problém prostě neřešil, protože by to bylo "jen kvůli jednomu občanovi".
O tom, že zájem většiny je nadřazený zájmům jednotlivce, řečnil už prezident Zápotocký a legraci si z toho dělali o pár let později Šimek s Grossmanem. Takže to snad ani není třeba komentovat, stejně jako to, že je Pavel Chadima překvapen, když zastupitelé zastupují a podporují občany, zatímco starosta s místostarostkou jsou oficiální představitelé obce, kteří obec zastupují před občany a úřady a občanům (jejich zastupitelům) ručí za korektní jednání .

Z Pavlova sdělení vyplývá, že je třeba se neozývat a případná příkoří pečlivě skrývat a to hlavně v případě, že bychom v této vesnici chtěli něco společného budovat.
Vzhledem k tomu, kolik betonu nás už teď obklopuje, to nepovažuji za hrozbu, spíše za návod jak dalším případnému budování úspěšně předcházet. Proto se prosím i nadále ozývejme. P.H.

Zahrádka??????

(P. Chadima, 13. 9. 2012 17:44)

Já si také velice dobře pamatuji na dobu, kdy pan Theimer rád sedával na zahrádce a spokojeně hlaholil pod SVÝM oknem a ujišťoval nás, jak je to tady hezký. Proto mě teď překvapuje jeho postoj k tomuto, jak čtu v níže uvedených článcích, skoro obecnímu problému. Pokud se tady v obci něco postavilo, tak bych řekl, že to bylo především pro občany této obce. Osobně jsem se účastnil většiny takovýchto akcí, proto mě trochu mrzí, že by se to mělo zavřít kvůli jednomu občanovi, to je trochu nefér. A jestli to vadí i někomu jinému, tak ať se vyjádří. V zastupitelstvu je Vás 7 a mě nepřipadá, že by tady měl všechno řešit starosta s místostarostkou, jak tady píše jeden ze zastupitelů. Ale pokud budou i někteří zastupitelé podporovat slušně řečeno SNAŽENÍ pana Theimera, tak se to prostě zavře a nebude tady nic. Potom asi těžko může někdo očekávat, že se tady bude ještě někdy něco budovat. Řekl bych, že to prvotní nadšení pomalu vyprchalo a to je tedy pro obec škoda, bohužel i za přispění tohoto webu, protože některé články jsou opravdu pozoruhodné.

Kdo chodí do hospody, musí zřejmě vydržet všechno...

(Pavel Habětín, 12. 9. 2012 8:23)

Ahoj Radku, znamená to tedy, že ten, kdo chodí do hospody, musí automaticky akceptovat hospodu za oknem svého bytu? Jít se posadit do hospody, abych nečudil doma, je jedna věc a mít aroma a hluk putyky v baráku je věc druhá. Opravdu nevidíš rozdíl?
Nezájem starosty o občana není problémem obce?

Re: Kdo chodí do hospody, musí zřejmě vydržet všechno...

(Radek Kotras, 12. 9. 2012 10:52)

Ahoj Pavle,asi jsi nepochopil co jsem napsal!
Jde jen o to proč mu to dříve nevadilo,a sám tam chodil. Najednou mu všechno vadí,a hrozně se diví proč ho nikdo nesnáší a nebaví se s ním.
přitom jde jen o tři dny v týdnu,a málo kdy je to po 22hodině. Myslím si,že kdyby měl trošku rozumu tak si to okno muže na těch pár hodin zavřít.
Ale pokud to chcete zavřít,tak budete dělat vše proto.

Re: Re: Kdo chodí do hospody, musí zřejmě vydržet všechno...

(Pavel Habětín, 12. 9. 2012 13:02)

Otázka co a proč Oldovi vadí je možná zajímavá, ale na tu Ti může dát odpověď jen on sám. Určitě nesouhlasím s tím, že o odpověď na ni právě teď jde. Ta je v tomto případě přeci naprosto podružná, stejně jako otázka zavírání či nezavírání klubovny či zahrádky.
Také rozhodně nemohu souhlasit s výrokem, že Oldovi všechno vadí (vím, že všechno určitě ne) a že jej nikdo nesnáší (i zde jsem si jist přinejmenším sám sebou a řadou jeho přátel). Prosím tedy nevydávat osobní pocity za obecné pravdy.
Mezi ty naopak patří nesporný nárok občana na pozornost úřadu, přijde-li s jakýmkoli problémem. Tam je zakopaný pes tohoto nešťastného případu a nikde jinde.
Osobních názorů na jednoho každého z nás, jak tady bydlíme, je minimálně tolik, kolik nás tu žije. Ty si samozřejmě ponechme, ale nekomplikujme jimi jinak celkem jasnou věc.

má krátkou paměť? nebo chce dělat jen problémy?

(Radek Kotras, 11. 9. 2012 19:05)

Není to tak dlouho co pan Theimer kouřil jednu za druhou,vysedával v klubovně do rána,že kolikrát ani nemohl dojít domů jak byl společensky unaven. To bylo vše vpořádku? To mu nevadilo,že se sedí na zahrádce kde i on sám seděl a kouřil? Tenkrát mu kouř nešel do spíže? Hluk mu nevadil samozřejmě,protože i on hlučel pod svým oknem.
Pokud chce někdo dělat jinému problém,bude ho dělat vždy. Jen si myslím ,že osobní problém pana Theimera by neměl být problémem celé obce.