Jdi na obsah Jdi na menu

Z obecní schůze 15. 12. 09

18. 12. 2009

 Jak už bylo zmíněno, schůze proběhla kultivovaně a v celkem dobré atmosféře. Jednalo se o rozpočtu, o věci, která ovlivní určitým způsobem příští rok život každého ve vsi. Mluvilo se hodně (3 hodiny) a vzduchem lítala čísla. Těžko si vše zapamatovat.

Zaujala mě ta část, kde se hovořilo o nezbytnosti nového auta pro hasiče. Počítá se se žádostí o dotace na 200 000 Kč se spoluúčastí cca 70 000 Kč (hasičů? Obce?) pravděpodobně nás všech. Ani se o tom nediskutovalo, je to pro obecní radu nutnost – jak bylo řečeno, bohužel nás tato investice čeká. Vzhledem k faktu, že co rodina zastoupená v obecní radě, to hasič, je pochopitelné, že prosazují své zájmy. Jiné aktivní hasiče, než zmíněné rodiny neznám (vyjma pana Krčmáře, tady si nejsem jista). Jako další položka, vztahující se k hasičům, byl uváděn nájem garáže 3 000 Kč a uniformy cca 10 000 Kč.

Také v letošním roce byly zakoupeny míče za cca 2 000 Kč (navrženo, odsouhlaseno, viz. zápis ze schůze během roku). Není divu, co rodina obecního zastupitele, to fotbalista. U pana Krčmáře si opět nejsem jistá. Zde musím podotknout, že míčů využívá o něco málo širší vzorek Plchovické populace, než u hasičů.

Při čtení dalších důležitých položek se dlouze mluvilo o kontejnerech na plasty, o skutečnosti, že je nutnost dále pytlovat. Jedno vysypání kontejneru stojí totiž 350 Kč, i když je zvláštní, že při svých počtech p. Dostálová (účetní) nevzala v úvahu skutečnost, že co kontejner, to cca 15 pytlů, které platí obec + peníze za plasty, které snižují náklady na odvoz plastů. Je to služba, kterou obec poskytuje občanům, a každý by měl mít možnost si vybrat. Rozhodla jsem se nepytlovat, ale dohlédnout na děti, které mi chodí třídit odpad, aby plasty sešlapávaly. Ale na druhou stranu se zavazuji, že Vám neokopu míče, ani neošoupu hadice.

 

S pozdravem

Alice Habětínová, Plchovice 13

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

totalita

(oldoj, 9. 1. 2010 17:42)

Kdykoli si pročítám tyto "gerojské" anonymní rady,vždy na mne dýchne minulost z nedávné doby.Husákovsko-Jakešovské . Je to samý fiktivní úspěch a samochvála.Jak známo samochvála smrdí. Ale to nijak nevadí našemu anonymnímu hrdinovy,který zarputile hájí "úspěchy" zastupitelů".Dosud nenašel v sobě tolik cti,aby se podepsal natož aby třeba poukázal na nějaké nepovedené kolektivní rozhodnutí našeho neomylného zastupitelstva.Začínám nabývat dojmu,že onen anonym,který tak vehementně napadá občanský spolek je jedna a tatáž osoba.Toto je můj názor a nemá nic společného s OS.

Přeji mnoho dalších anonymů v roce 2010

Nesmrtelná teta

(Alice Habětínová, 9. 1. 2010 13:23)

To, co člověku na jiných lidech vadí, je zrcadlením jeho vlastních pocitů. Řeší to i známé pořekadlo: "Podle sebe, soudím Tebe" .
Jsem ráda, že naše stránky Vám umožňují vyjádřit se přesně tak, jak potřebujete.
Podstatou mého příspěvku nebyla kritika hasičů, ale kritika rozpočtových priorit obce. Váš komentář mne ujistil, že jde o důležitou a ne všem srozumitelnou problematiku, a že je třeba se o ni detailně zajímat.

Nesmrtelná teta

(občan - NEhasič a NEfotbalista, 6. 1. 2010 16:26)

Vážená paní Habětínová, z každého Vašeho slova ukapává jed. Závidíte všechno a všem. A ještě se přes svou zaslepenost touto nehezkou vlastností - závistí - nestydíte urážet tradice a lidi, kteří na rozdíl od Vás již mnohé dokázali. Těžko můžete vy, velkoměšťanda, pochopit, co znamenají Sbory dobrovolných hasičů a další zájmové skupiny pro život malých obcí.Jsou to sdružení lidí, kde se společný koníček přeformoval na nejvyšší stupeň poslání pomáhat lidem v nouzi a při katastrofách. Žádný z nich nelituje svého volného času při údržbě převážně historické techniky a starší zasloužilí členové s radostí sledují mladé nástupce, jak se snaží zapojit a tak psát další listy kronik. Ale Vaše nepochopení těchto souvislostí Vás neopravňuje napadat tyto vstřícné a ochotné občany ani snahu obce je podporovat. Nikdy totiž nikdo neví, jestli nebude dříve nebo později jejich pomoc potřebovat!!!