Jdi na obsah Jdi na menu

požádali jsme o přehled obecních závazků

13. 11. 2009
Každý z nás má své osobní povinnosti a závazky a každý z nás se také podílí na závazcích obce, do které patří. I když se obecní závazky netýkají přímo našich soukromých peněženek, týkají se obecních prostředků, ve kterých musí zbývat na naše společné výlohy za věci a služby, které se samozřejmě každého jednotlivce již bezprostředně týkají.
Požádali jsme obecní radu o rekapitulaci všech našich společných závazků na nejbližší obecní schůzi. Dozvíme se tedy, co všechno musíme nejen zaplatit, ale také vykonat , realizovat a  udržovat,  abychom dodrželi pravidla, ke kterým jsme se prostřednictvím zastupitelů upsali.

Je určitě dobré znát své závazky, zvláště před jednáním o obecním rozpočtu .

Znění naší žádosti přikládáme zde:

                                                                                              Obecní úřad
                                                                                              Plchovice
                                                                                              565 01 p. Choceň
                                                                                              doručeno osobně
 
 
re: žádost o zveřejnění všech dotačních dokumentů na nejbližší veřejné schůzi
 
Vzhledem k tomu, že naše obec nyní čerpá z několika dotačních programů a chystá se zařadit do dalšího, žádáme o zveřejnění  všech souvisejících dokumentů a rekapitulaci všech závazků, které jsme jako obec povinní splnit a ke kterým budeme s novou dotací ještě zavázáni.
Navrhujeme k tomu využít nejbližší schůze obecní rady s přítomností veřejnosti, kde se má projednávat obecní rozpočet, tedy otázky, které se závazků obce úzce týkají.
Máme na mysli nejen projektovou dokumentaci k žádostem o dotace, ale i příslušné smlouvy či dotační protokoly, ze kterých povinnosti toho, kdo dotaci čerpá , jasně vyplývají.
Mezi naše závazky patří  mimo jiné například splácení úroku k úvěru, který byl na překlenovací dobu od počátku investování do přistavení dotace pořízen, vlastní podíly obce na stavebních akcích a projektové dokumentaci, náklady na údržbu a provoz dotačně pořízených věcí, úprav a staveb, nařízení a pravidla provozu a využívání dotovaných věcí, náklady spojené se zpracováním podkladů k dotacím, náklady spojené s prací zastupitelstva v této věci, apod.
Věříme, že zpřehlednění této problematiky uvítají všichni občané, a že je jistě i přáním obecní rady, aby obyvatelé obce své závazky přesně znali.
 
V Plchovicích 11.11.2009
Pavel Habětín
 
 

Za Obecní úřad převzal: 

Jiří Matoušek, starosta

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

To koukám,

(plch z Plchovic, 13. 11. 2009 13:42)

Takhle jsem o tom nikdy neuvažoval ,díky