Jdi na obsah Jdi na menu

„Rádio Jerevan“ - č. 11/2010

13. 5. 2010
Řada žádostí a návrhů zaslaných na obecní úřad, zůstává bez odpovědi.
Před měsícem jsme obecnímu úřadu zaslali oficiální žádost o nastavení zákonem stanoveného postupu při oznamování termínů a programů schůzí zastupitelstva. Pokud chce zastupitelstvo o něčem hlasovat či rozhodovat, musí tak učinit prostřednictvím oznámené schůze. Na neoznámených pracovních poradách by žádná rozhodnutí padat neměla. Na tento nedostatek upozorňujeme již téměř rok. Zákon stanovuje, že minimálně 7 dní před schůzí, má obecní rada vyvěsit ke schůzi program a termín a tím umožnit občanům přijít, práci zastupitelů sledovat a případně se k ní vyjádřit. Kdyby byl tento standart v obci zaveden, předešlo by se řadě přehmatů a nedorozumění a nebylo by třeba organizovat tzv. veřejné schůze, které slouží prakticky jen k prezentaci na jiném místě učiněných rozhodnutí.
Na naši žádost jsme v zákonné lhůtě neobdrželi žádnou odpověď (ani to není správný postup a není to jediný případ, kdy se naše dopisy nedočkaly odpovědi). Obrátili jsme se tedy na pracovnice Ministerstva vnitra, které jsou zodpovědné za metodické vedení obcí, aby nabídly našemu úřadu tuto pomoc. Věříme, že naši zastupitelé to přijmou jako servis, zkvalitňující jejich práci.
Možná se čtenářům zdá, že probíráme stále dokola stejnou problematiku. Ano probíráme, protože považujeme za důležité, aby občan neměl pocit, že je z veřejného rozhodování vynecháván, ať již tomu tak ve skutečnosti je, či není. Tento náš záměr je deklarován i ve stanovách Obecního spolku a v jeho naplňování vytrváme.
 
Pokračujeme v seriálové rekapitulaci prvního roku Obecního spolku. Dnes na téma - veřejné finance.
Na toto téma nás navedlo vystoupení zastupitele Petra Dostála při domlouvání společné akce k sekání trávy občanům. Příspěvek Obecního úřadu v něm označil za „sponzorský dar“ občanům. Je možné darovat občanům něco, co je v podstatě jejich? Stejně nás zaskočila i zmínka o limonádě a párcích „zdarma“ na pozvánce na čarodějnice. Nebylo by výstižnější napsat, že občerstvení je placeno ze společných prostředků? Nic proti tomu, pokud se za nás zastupitelé takto rozhodnou. Mají k tomu platný mandát. Informovat by nás ale měli přesně.
Na obou případech chceme poukázat na způsob, jakým je úloha úřadu ve věci veřejných financí momentálně chápána. Vždyť obecní rada naše společné prostředky jen spravuje, rozděluje a hospodaří s nimi místo nás.
 
Ohledně veřejného rozpočtu jsme měli po dobu existence našeho spolku již řadu dotazů. Nepochybujeme o správnosti obecního účetnictví,
ale k pochopení některých vydání potřebujeme znát více informací (viz naše otázky ohledně investic do sportu, zábavy či do SDH, které byly přijaty ne vždy pozitivně). Oblast financí je citlivou otázkou u každého subjektu, ať je jím obec, rodina, firma či stát. Jestliže je tato oblast pro občana jasně srozumitelná, je to základní předpoklad jeho důvěry a podpory zastupitelům.
 
U příspěvků na webové stránce obce se začínají objevovat data vložení.
Děkujeme tvůrcům obecního webu, že vyhověli našemu požadavku o datování příspěvků. Obecní stránky fungují mimo jiné i jako archivy všech zveřejňovaných dokumentů. Okamžitá dostupnost a pohotovost veřejných informací prostřednictvím internetu šetří čas všem občanům. To si ověřili i naši zastupitelé, když například na stránkách jiné obce nedávno snadno nalezli veřejné informace o členovi Obecního spolku z jeho předchozího působiště.
Data u vložených dokumentů velice usnadňují hledání a třídění. A pořádek přeci dělá přátele.
 
Nové stromky a poděkování za starostovu podporu při jejich vysazování.
S vědomím a souhlasem starosty obce jsme v tomto měsíci s panem Jiřím Tupcem začali s výsadbou mladých doubků kolem potoka vytékajícího z naší historické štoly. Jedná se o cca 60 stromků lemujících tento tok. Na 40 z nich se nám zatím nedostává ochranného pletiva, které bychom chtěli zakoupit z obecních prostředků, které nám starosta ochotně přidělil.
V souvislosti s tímto poděkováním se nelze nezmínit o starostově každodenní práci na realizaci stavebních a parkových úprav v obci. Tato stránka obecní správy a péče o obec je u nás zásluhou zejména pana Matouška na skvělé úrovni.
 
Oprava kanalizace
Proražená kanalizace „na place“ byla v minulém týdnu opravena. Děkujeme. 
Zároveň se vracíme k prosincové veřejné schůzi, kde paní Lipavská navrhovala vytvoření fondu na opravy obecní kanalizace. Je velmi pravděpodobné, že podobný zásah bude zřejmě brzy nutný i na jiném místě. Věříme, že se tento návrh setkal s pochopením rady, a že obecní rozpočet s takovým fondem počítá.
 
Teplé období je před námi – příležitost něco společně podniknout
Jako v minulém roce, i letos se chystáme obohatit společenský život v naší obci o několik příjemných akcí. Například jakmile to večerní teploty dovolí, uvedeme do provozu tzv. „ Letní PLKI“ (tj. Letní PLchovické KIno) a připravíme opět i několik společných výjezdů, včetně opakování loňského úspěšného vodáckého výletu. O všem budeme samozřejmě včas informovat.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář