Jdi na obsah Jdi na menu

Radio Jerevan 4

12. 8. 2009
Otázky, které jsme obdrželi do 19.08.2009:
KDY OBEC PŘISTOUPÍ K ČIŠTĚNÍ KANALIZACE? NAPŘ: V Č.P.14 NEFUNGUJE ODPAD JIŽ DELŠÍ DOBU A VYČIŠTĚNÍ KANALIZACE BYLO JIŽ NĚKOLIKRÁT PŘISLÍBENO.
Starosta říká, že kanalizace bude vyčištěna nejpozději během září.
 
KDO FINANCOVAL NÁKUP NOVÝCH OBLEKŮ PRO HASIČE?
Jak vyplývá z vývěsky Obecního úřadu, získali hasiči nové oblečení od státu.
 
JE MOŽNÉ AVIZOVAT PROGRAM SCHŮZE OBECNÍ RADY PŘEDEM A PO NÍ VYVĚSIT STRUČNÝ ZÁPIS  Z JEJIHO PRŮBĚHU ? V OKOLNÍCH OBCÍCH TO TAK MAJÍ.
Starosta uvedl, že :
- Obecní úřad se chystá vyvěšovat i rozesílat program schůzí, ale jen schůzí veřejných, na které zastupitelstvo čtyřikrát do roka pozve všechny občany.
- Zápis ze všech schůzí se v Plchovicích pořizuje, ale nevyvěšuje. Je uložen a k dispozici k nahlédnutí tomu, kdo má zájem.
Radio Jerevan k tomu dodává:
Navštívili jsme osm okolních obcí a tam jsme na úředních deskách a ve dvou případech i rozhovorem se starosty zjistili,  že  naprostým standartem u všech zkoumaných obcí je vyvěšovat program jednání a hlavně zprávy z každého zasedání obce na vývěsce a na internetové stránce obce.                                                                       Veškerá usnesení jsou platná až po patnáctidenní lhůtě, kdy se k nim mohou občané vyjádřit, žádat o jejich přezkoumání či znovuprojednání.  Tato procedura je legislativně upravena a zajišťuje tak účast veřejnosti na vedení obce.                                                                           Pokud občan neví, že se bude jednat , nebo že se jednalo o něčem,  co se ho dotýká, nemůže ani vědět,  že se má k něčemu vyjádřit a usnesení tak ovlivnit. Pokud obec vyvěsí nikoli zápis ze schůze, ale již jen dokumenty, které na základě jejího usnesení vznikají (návrhy, nabídky, smlouvy, dotační protokoly atd..), klade to na pozornost  a frekvenci sledování vývěsky vysoké nároky a snadno dojde k tomu, že občané důležité dění v obci přehlédnou nebo ani nezaregistrují.
 
JAKÉ JSOU NÁKLADY OBCE NA JEDNU BĚŽNOU SCHŮZI ZASTUPITELSTVA ?
Podle starosty obce žádné.
 
JEDNALA OBEC S P. ANTOŠEM O PRODEJI BUŇKY U HŘIŠTĚ NEBO POZEMKU, NA KTERÉM HŘIŠTĚ JE?
Ne, nikdy.
 
JE BĚŽNOU PRAXÍ ZAJIŠŤOVAT PROVOZNĚ TECHNICKÉ PRÁCE A ÚDRŽBU OBECNÍHO MAJETKU POMOCÍ DOBROVOLNÝCH BRIGÁD ?
Jak nám sdělil např. starosta Skořenic, obecní úřady se snaží při údržbě obecního majetku využít všech možností, tedy i vypisování dobrovolných brigád. Zároveň si však je vědom chronického nedostatku volného času, který mohou občané takto použít. Proto bere svépomocné brigády jako doplněk, na kterém nelze provoz obce stavět.
Některé obce  řeší problém údržby tím, že se snaží obecní majetek předat do správy soukromých osob (pronájmem či prodejem, někde i bezúplatným převodem), které tím z úřadu snímají zodpovědnost za jeho stav a pořádek.
Někteří občané v naší obci jsou celkem ochotni pomoci s údržbou obce tam, kde je třeba. Náš Obecní úřad je však jasně neoslovuje a čeká, zda se sami nějaké práce ujmou. To se však těžko stane, pokud předpokládáme, že Obecní rada všechny potřebné práce řídí. Jednotlivých úkonů se pak ujímají stále titíž lidé, kteří jsou pak zbytečně roztrpčeni nad tím,  že v tom jsou sami.        
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář