Jdi na obsah Jdi na menu

Radio Jerevan 5

28. 8. 2009

 Z diskuse se zástupci obce vyplynulo, že obecní úřad není nastaven ani připraven na takovou formu zájmu o obecní problematiku, jakou se s ním pokoušíme komunikovat.  Naopak naše otázky, odpovědi a hlavně komentáře označovali za úrážky, podrývání a rozdělování obce.

Nevíme přesně, jak toto rozdělování probíhá, zvláště  když se nám dostalo ujištění, že minimálně 75% občanů obce je s dosavadním informačním servisem úřadu spokojeno. Přesto jsou naše dotazy důvodem ke skládání funkcí zastupitelů.  Skutečně je možné zratit svoji víru a přesvědčení , jestliže se mezi mnoha úplně spokojenými občany objeví malá skupinka s dílčími problémy, která navíc aktivně a stále vysvětluje, dokumentuje a snaží se spolupracovat na jejich osvětlení a odstranění?
Svými články sledujeme jediné - dokázat, že když občanům nejdou informace naproti a v jasné a přehledné formě, nemusí se k nim dostat tak, aby je brali na vědomí. Vycházíme přitom z osobní zkušenosti a nejen z ní. Opakovaně kladené otázky na úřadem dávno vysvětlované věci jsou důkazem ne nezájmu lidí o obec, to by se na nic neptali, ale důkazem toho, že jim nějaké informace utekly.
Na dokola pokládanou otázku zastupitelů “Co vlastně chcete?“ stále stejně odpovídáme: 
-          Aby bylo jasné, co a kdy se bude projednávat (což již Obecní úřad splnil) a co se projednávalo či rozhodlo a to tak, aby bylo zcela nepochybné, že se případný zájemce o přispění k projednávané či projednané problematice včas a v zákonné lhůtě přihlásí (to není zákonná povinnost Obecního úřadu, ale pomohlo by to zlepšit i ulehčit jeho práci a službu občanům)
-          Aby se na Obecním úřadě v úředních věcech postupovalo procesně správně aby byly brány dotazy, připomínky či návrhy z jakékoli strany vážně, profesionálně  a věcně a nikoli s ohledem  na osobní názory na jejich obsah, formu či osobu předkladatele
Nic jiného za naší nezvyklou aktivitou není a naším přáním je co nejdříve konstatovat, že naše návrhy dospěly  k pozitivnímu cíli, po jehož dosažení se Obecní spolek logicky obrátí více ke svým vlastním kulturním a společenským zájmům neboť s dostatkem či dokonce přebytkem obecních informací již bude na každém z nás, jak a zda s nimi v rámci svých občanských práv a svobod naloží.
Kvalitní informační servis navíc zamezí doměnkám a dohadům, od kterých je velice blízko k fámám, pomluvám a zbytečným šarvátkám. Tam, kde je každému všechno úplně jasné, nevznikne pro výše zmíněné nešvary  žádný prostor a úřad, kterému se podaří takového nastavení dosáhnout, bude mít pro svoji práci to nejoptimálnější prostředí, jaké si může přát.
Považují-li zastupitelé naše texty za urážky , podrývání a nepříjemný tlak,  bereme v úvahu, že jde o dobrovolníky  a ne profesionály školené v komunikaci ve všech možných formách.  Mrzí nás, že naše připomínky k obecné informovanosti si vztahují osobně na sebe a na vše, co se jim kdy v obci podařilo a předpokládáme, že naši přítomnost v obci dokáží časem akceptovat, zvláště, podaří-li se jim o našich připomínkách jednat a k jejich podstatě proniknout.
Dnes ještě zasíláme Obecnímu úřadu doplňující návrh na projednání  zřízení internetové stránky obce, o níž již jistě zastupitelstvo uvažuje. Byl by to velice příznivý krok ve věci dostupnosti pohotových a kompletních informací a nejen aktuálních , ale i starších a nejen v úředních hodinách a dokonce  bez nároků na čas a práci zastupitelů. Při zajištění této věci nabízíme úřadu svoje síly i zkušenosti v tomto oboru.
Zastupitelé nás upozornili na nepřesnosti a omyly v některých odpovědích na Vaše otázky. Je tedy třeba uvést na pravou míru, že úřady okolních obcí k údržbě obecního majetku používají ne firmy, ale své placené dobrovolníky. Druhou věcnou chybou bylo, že pozemek k AT stanici v letošním roce obec nekoupila od AG Skořenice, ale od jiného majitele. Za škody, případně vzniklé uvedením těchto zpráv, se omlouváme i když po pravdě nevěříme, že nějaké vznikly. Dodáváme, že naše texty nemusí vždy a za všech okolností plně reflektovat objektivní skutečnost, protože jsou psány na základě informací, názorů i pocitů jednotlivců . Mají svou informační hodnotu v tom, že vychází od občanů této obce.
Byli jsme též upozorněni, že Obecní úřad si vyhrazuje právo na naše otázky napříště neodpovídat, jestliže nebudou podány úřední cestou. Pokud se nám nepodaří zajistit tazatelům odpovědi jinak, samozřejmě souhlasíme a případné otázky takto položíme. Konečně ani nám se osobní podávání dokumentů na úřadě vlastně neosvědčilo.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář