Jdi na obsah Jdi na menu

Radio Jerevan 8

26. 9. 2009
Obecní spolek má svou internetovou stránku
Na základě doporučení, které nám udělila obecní rada na nedávné schůzi, jsme zprovoznili pro Obecní spolek internetovou stranu, která obsahuje vše, co visí (a také dříve viselo) na naší vývěsce. Navíc je tam prostor pro obrázky, komentáře čtenářů , diskusní forum ke každému článku, zajímavé odkazy na cíle našich výletů, stránky jiných obcí a institucí apod.
Webová stránka www.plchovice.estranky.cz stála 450,- Kč za rok a trochu práce . Je skromná a v počátcích provozu,  ale funkční a našim účelům dostačující. 
Podle slov zastupitele pana Antoše na nedávné schůzi, bude mít v budoucnosti naše obec vlastní webovou stránku  s minimálním nákladem 30.000,- ročně, ale obec na to zatím nemá. Je taková velkolepost skutečně nutná?
Zájemcům o toto téma doporučujeme nahlédnout například na stránku www.bestovice.cz , které není co vytknout. Občanům bez přístupu na internet je k dispozici obecní počítač na obecním úřadě - po dohodě se zastupitelstvem (viz Radio Jerevan č. 2 z 10.7.).
 
Rozhodnutí Obecního zastupitelstva o našich návrzích zatím nedorazilo.
Návrhy, které jsme předložili k projednání na schůzi obecní rady 16.09. byly jednotně odmítnuty jako „nereálné ba i nezákonné“, jak jsme osobně slyšeli, ale zatím nám nebylo doručeno žádné rozhodnutí .  Snad příští týden?
 
Nevkusné informace.
Před časem upozornil pan Theimer naše zastupitele mailovou fotografií na skládku skla u kontejnerů „na place“. Zastupitelé si takový způsob vyložili jako provokaci a označili jej za“nevkusný“ (starosta na schůzi 16.09.). 
Přitom jde o obyčejnou fotografii , která dokumentuje neuspokojivý stav věci, o níž Obecní úřad pečuje.
Je dobře, že zastupitelé nakonec překonali odpor k formě, jakou je pan Theimer informoval a zjednali ve věci skládky skla nápravu.

Novou „nevkusnou informací“ (to je krásný název pro novou rubriku našeho „radia“ že?) je několik fotografií z vyústění historické štoly, několik metrů od krásně udržovaného hřiště.

Obrazek

 

Věříme, že Obecní úřad vede v patrnosti vše a tedy i stav této památky, která je například v cyklistickém průvodci jedinou zajímavostí, u které se cyklistům doporučuje zastavit.

 Více fotografií v přiložené galerii PET LAGUNA.

 
 
 

Náhledy fotografií ze složky PET LAGUNA

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

obhajoba

(oldoj, 29. 9. 2009 21:15)

Dobrý den.
Jsem zase tady a chtěl bych reagovat na článek Veroniky a Michala.
Cílem mé fotografie bylo upozornit na nešvar jaký se zde rozmáhá a to je zakládání neřízených skládek.Mým cílem bylo najít člověka,který tolik lahví od alkoholu skladuje na obecním pozemku.Moje počínání jak vidno se nesetkalo s kladnou reakcí obecního úřadu.Toto dílo bylo prohlášeno za nevkusné a hodné k zavržení.Tak se i stalo na schůzi obecního zastupitelstva .Bylo smeteno se stolu jak jsem mohl předvídat,když takovou nehoráznost uvede nezávislý občan a ještě k tomu naplavenina.
Několik proč ? 1Proč bych měl uklízet po nezodpovědném občanovi.
2 Proč toto rozlítilo a zvedlo tolik nenávisti proti mé osobě.
3 Proč se nehledá skutečný viník.
4 Proč odvádíte pozornost od podstaty problému.
5 Proč je Vám toto téma tak nepříjemné a smažíte se způsobem vlastním, vše co není z Vaší dílny jedním šmahem shodit se stolu.
Ještě bych se chtěl vyjádřit k nařčení,že jsem lenoch,který jen chodí po vesnici a vyhledává konfliktní situace.Kdo nechce vidět ten nevidí: Připravuji seriál fotek „jak bylo jak je“Jedna jeho část bude obsahovat foto po mém příchodu do Plchovic a stav před domem v ,kterém v součastné době bydlím. A stav v jakém se nachází v současné době.Jste přesvědčeni o tom,že se toto snad vybudovalo s přispěním oú. Mohu Vás ujistit,že nikoliv.Vše co jsem zde vybudoval je z prostředků vlastních a bez plamenných řečí o brigádnických hodinách.Jsem si vědom,že zde projede spousta lidí a, že první dojem po příjezdu do vesnice má být co nejlepší a o to se právě snažím.Ale jak jsem již předeslal kdo nechce nevidí.
Chtěl bych tímto vyzvat zastupitelstvo,aby zanechalo žabo-myších sporů a odhodlali se ke spolupráci a upustilo od degradace našeho spolku. O rozpuštění našeho spolku může rozhodnout jen soud a ne nepodepsaný anonym nebo zastupitelstvo obce.

perlička

(oldoj, 29. 9. 2009 16:20)

Dovolte abych uvedl takovou perličku,jak zde funguje "demokratická diskuse".Po návštěvě pana starosty v úřední den ve středu 29.7.2009,kde jsem mu oznámil závadu na kanalizaci a ještě jiné otázky ,které však nejsou podstatné pro pochopení věci,kterou chci zde zmínit.Asi za hodinu,možná později se ve venkovní části klubovny SDH konalo takové polo-veřejné zasedání,kde pan starosta deklaroval co se dělo v úředních hodinách na oú.Nechci vyjmenovávat,kdo se tohoto zasedání účastnil.Toto zasedání se konalo pod oknem mého bytu kde jsem pracoval na počítači.Jak jinak než v negativním smyslu vůči mé osobě.Vtom vystoupil jeden ze zastupitelů a horlivě začal řečnit.Co by chtěl blbec,je tady dva dny i s cestou a bude si tady vyskakovat.Nechtěl jsem rušit tuto dikusi,tak jsem dále poslouchal jak se dále bude vyvíjet toto horlivé vystoupení pana zastupitele.Pokou máte zájem o jmenovité obsazení tohoto týmu je k dispozici.Nechci tímto nikoho kompromitovat,proto si jména nechávám pro sebe.
Takto zde funguje demokracie?

Úsměvy, pozdravy, čistá vesnice...

(Pavel Habětín, 29. 9. 2009 13:29)

Ještě několik vět k atmosféře, která Michalovi v obci chybí:

Taková idyla se nadá nařídit ani koupit. Vzniká dlouhodobě na základě společných zkušeností a prožitků a mnohde nevznikne vůbec a přesto tam lidé vedle sebe spokojeně žijí, komunikují a respektují se. A v podstatě poodobné je to i tady.
Stavět údržbu obce na "uvědomění" a "názorové jednotě" občanů je nereálné. Obecní rada čerpá veřejné prostředky určené k tomu, aby obec fungovala bez těchto historicky neosvědčených pojmů.

Proč pouze foto

(Pavel Habětín, 29. 9. 2009 8:38)

Děkuji Veronice i Michalovi za rychlou reakci a první příspěvky. Mám radost, že Internet nám takle pomáhá.
Laguna je čistá, jak dokládá nová Michalova fotka v galerii.
Pan Theimer tenokrát není tím nevkusným fotografem ale, je vidět, že je v této oblasti zavedenou firmou. Fotky tentokrát pořídila Alice Habětínová, ale ze stejného důvodu jako v případě skleněné skládky: Chceme upozornit, že každý binec, který není spojen s konkrétní osobou či skupinou osob, je předmětem péče Obecního úřadu. Soukromé osoby v tom samozřejmě mohou pomoci, ale nemusí. Mohou k tomu mít vlastní důvody nebo ani žádné mít nemusí. Záleží na každém jednotlivci, jak to vnímá a názor každého občana je třeba přinejmenším respektovat a tolerovat a není nutné jej chápat či s ním souhlasit.

souhlasím s Michalem....

(Veronika Sládková, 28. 9. 2009 10:26)

Plně souhlasím s Michalem, pan Thaimer je asi příliš zaměstnaný tím že hledá na vesnici chyby a pravděpodobně moc líný aby se pokusil ty chyby napravit.....Zastupitelé jsou normální zaměstnaní lidé, kteří mají svých starostí dost a můžeme být rádi že se snaží zařídit vše potřebné pro vesnici...to že nemají čas na to aby obcházeli vesnici a hledali všechny chybičky , za které ani sami nemohou se snad dá pochopit. Proto nechápu proč se vždy objeví jen připomínky a žádné skutky, které by byli určitě pochváleny jako pomoc vesnici.

zamyšlení se nad ...

(Michal Antoš, 27. 9. 2009 19:11)

Vážení, nejsem sice tak dobrý fotograf jako pan Theimer, ale při zamyšlení se nad tím proč pouze foto, ale žádný skutek, nebere mi to rozum. Asi myšlení autorovo ubírá se jiným to směrem než moje. Chceme li žít v pěkné a čisté vesnici, mýt krásné okolí kolem sebe a cítit se příjemně, je potřeba občas udělat nějaký dobrý skutek, tu a tam někomu pomoci, příjemně se usmát, pozdravit ... dyť to všichni známe. Děkuji pane Theimer za drobné to upozornění na malou vadu na kráse naší vesnice, ono to bylo opravdu jen pár minut čisté práce /možná i dobrého skutku a to třeba jen máti přírodě/, vše je již krásné a možná tu čistou lagunu také zvěřejníte.
Váš spoluobčan MA