Jdi na obsah Jdi na menu

„Rádio Jerevan“ - č. 10

12. 10. 2009
1)     Obdrželi jsme od obecního úřadu vyrozumění o našich zamítnutých návrzích z poslední veřejné schůze obecní rady.(Kopie je na naší nástěnce).
Odůvodnění sice postrádá konkrétní odkaz na nějaký právní dokument, vyhlášku či paragraf, který danou problematiku řeší, nicméně jasně vysvětluje stanovisko úřadu. Obecní rada v něm deklaruje svoji vůli řídit se principem, jehož dodržování se naše návrhy především týkaly - tedy , že „…nelze diskriminovat jednu skupinu obyvatel oproti druhé…“. Touto větou úřad také konstatuje, že si je vědom existence různých skupin obyvatel v obci, různých nejen věkových ale i zájmových skupin a lidí různých názorů, životních stylů a zaměření. Takový pohled na věc upřímně vítáme a vážíme si jej. Je předpokladem pro vzájemnou toleranci a spravedlivé postavení všech obyvatel obce před úřadem i mezi sebou. Věříme, že díky tomuto přístupu je minulostí i požadavek na jednotný přístup k společným věcem a akcím obce.
2)    V obci byl založen FaJN KLUB jako možnost naplnění volného času dětí.

Vítáme vznik dalšího zájmového subjektu v Plchovicích. Přesně toto jsme měli na mysli při zakládání Obecního spolku. Dění v obci  by se mělo  opírat o spolkovou a zájmovou činnost, vycházející z občanů a jejich potřeb a zájmů a ne z obecního úřadu. Obecnímu zastupitelstvu, i když je třeba zřizovatelem  takovýchto subjektů, by měla zůstávat především role  obecně správní.  

 

3)  Třetí zprávou Radia Jerevan je již dříve zveřejný příspěvek anonymního účastníka naší diskuse, uvedené v článku zde

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář