Jdi na obsah Jdi na menu

Zprávy „Radia Jerevan“ 8/2010

29. 3. 2010
 
 
1.    Komunikace s občany stále ve starých kolejích
 
V uplynulém týdnu nám byly doručeny dva dokumenty z Obecního úřadu. V obou případech šlo o odpovědi na naše žádosti. Jedna se týkala akce se sekáním trávy a druhá zřízení naší vývěsky na Smetaně.
Obsah obou dokumentů jasně sděluje, že zastupitelé naše žádosti projednávali a o rozhodnutí hlasovali. Jak jsme již mnohokrát podotýkali, pokud se obecní rada svolává k jednání či hlasování, musí o tom dát občanům vědět na úřední desce s uvedením termínu, na který se zastupitelé svolávají a se základními body programu. Tím zákon pamatuje na občany, kteří se mohou na radu dostavit v případě, že se jich nějaký z jednacích bodů týká. Naše obecní rada dříve vyvěšovala alespoň termíny svých schůzí, ale ani to již nedělá od doby, kdy začala dělit svá jednání na veřejné schůze (prezentace pro občany) a neveřejné porady, kde se však, jak vidíme, také rozhoduje a hlasuje . Nic proti pracovním poradám, ty musí každá rada mít, ale jakmile se na nich začne hlasovat, není to v souladu se zákonnými normami. 
Takzvané veřejné schůze, na kterých se jen křičí a nic moc neřeší, by nemusely existovat, pokud by měl každý možnost vidět a slyšet své zastupitele při práci na každé schůzi, jejíž téma jej zajímá. Jen by o těch schůzích a tématech musel vědět….
 
  
 
2.     Ke zřízení vývěsky Obecního spolku na Smetaně zatím nedojde.
 
Žádost o souhlas se zřízením vývěsky Obecního spolku na Smetaně jsme podali po minulé veřejné schůzi, kde nás paní Matoušková na tento nedostatek upozornila s tím, že občané na Smetaně nemají dostatek informací. Zastupitelé však zřízení této vývěsky odmítli, údajně po průzkumu mezi občany Smetany, kteří o ni neprojevili zájem. Dělala si tedy paní Matoušková legraci?
 
 
3.     Nebytový prostor za prodejnou má nejen nového nájemce, ale už i podnájemníka.
 
Jak jsme slyšeli na minulé schůzi, novým nájemcem nebytového prostoru za prodejnou se stala paní Iva Paulová. V neděli 28.3.2010 jsme měli příležitost hovořit už i s jejím podnájemníkem, se kterým jsme se před těmito prostorami setkali. Podle jeho informací má tento nebytový prostor „pronajatý od pana Antoše, pro kterého pracuje… teda vlastně přes tu paní Paulovou…a používá jej k bydlení“.
Co k tomu dodat? Snad jen, že věříme, že Obecní rada má v nájemní smlouvě ošetřeno, že nájemce či případný podnájemník bude využívat pronajaté prostory v souladu s jejich kolaudačním rozhodnutím a že pokud by tomu tak nebylo, nebude před tím přivírat oči. Na veřejné schůzi se naši zastupitelé s výsměchem ptali jednoho z občanů, co je myšleno termínem „mafiánské praktiky“. Právě tento případ má k tomuto označení velice blízko. 
Že svět kolem nás je plný podvodů a různých nepravostí, to je součástí každodenní reality, ale pokud se tak děje s tichým souhlasem představitelů státní správy,pak na to právě zmíněný termín sedí zcela přesně.
Pokud Obecní úřad toleruje či podporuje takové praktiky, těžko může od občanů vyžadovat například stavební povolení na psí boudu či dočasný plot.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

omluva

(oldoj, 29. 3. 2010 15:24)

omlouvám se za uvedení špatného názvu občanský spolek, namísto toho obecní spolek. dále mě vypadlo jedno písmeno v textu. děkuji.
To je pro p.korekturku.

autoritarismus

(oldoj, 29. 3. 2010 15:06)

Dobrý den.
Vážení čtenáři.
Dovolte,abych malinko poopravil svůj výrok o toalitním jednání vedení obce.
Zde v obci vládne AUTORITARISMUS a následně vysvětlím proč. Citace co je auroritarismus. Nejznámější definici vytvořil teoretik autoritarismu Juan José Linz: „Politický systém s omezeným, neodpovědným politickým pluralismem, který nemá vypracovanou vůdčí ideologii, ale zato výraznou mentalitu; vyznačuje se absencí intenzivní a extenzivní politické mobilizace (s výjimkou některých etap svého vývoje) a vůdce nebo malá skupina vůdců disponuje mocí,které vládne jeden člověk nebo malá skupina osob formálně má nejasně vymezené, avšak snadno předvídatelné hranice“.
Za tímto tvrzením si stojím. Podívejte se na stránky obce Plchovice,ve kterých není uveden občanský spolek,přestože je oficiálně sválen ministerstvem vnitra.
Co vede představitelé obce zamlčovat tuto skutečnost? Vnímám to jako vrchol arogance,představitelů obce.Je to pohrdání skupinou obyvatel a hraničí to s diskriminací.To co zde předvádí pan Antoš za tichého souhlasu zastupitelstva je nevídané.Nezaslouží si toto jednání o nějaký radikální zásah ze strany obce?