Jdi na obsah Jdi na menu

Zprávy „Radia Jerevan“ 9/2010

12. 4. 2010
 
1)    Stále nevíme, jak rozhodnutí o obci vznikají
 

Počátečním impulsem pro vznik Obecního spolku byla praktická nedostupnost informací z vedení obce a jednání zastupitelstva pro běžného občana.  Naše snaha o změnu této stránky obecního života však zatím vychází naprázdno. 

-         Občan stále neví, co a kdy se bude projednávat, aby mohl být případně rozhodování rady přítomen.

-         Rozhodnutí rady jsou pak jen prezentována v konečném znění, aniž bychom měli tušení, jak k nim jednotliví zastupitelé přispěli, jak o nich hlasovali a jak svá rozhodnutí zdůvodnili.

Jestliže v tomto roce budeme volit nové zastupitelstvo, měli bychom poznat, jak jeho jednotliví členové pracují. Zákon dokonce na toto naše právo pamatuje a obecním radám ukládá vyhlašovat termíny a programy svých schůzí předem.  V Plchovicích byly dříve vyvěšovány alespoň ty termíny. Dnes není ani to. Je  opravdu nutné o takovou samozřejmost oficiálně žádat? 

Požádali jsme o informace Občanskou poradnu v Pardubicích, kde nám pracovnice ochotně vyhledaly všechny zákonné normy, týkající se správního řádu obcí a zároveň nás nasměrovaly na orgány nadřazené obcím, které mají za úkol na dodržování  správního řádu dohlížet.  V případě jakýchkoli otázek či problémů je možné se na tuto instituci obrátit o radu a pomoc na adrese:
      Občanská poradna Pardubice
      ul. 17. listopadu 237
      530 02 Pardubice  tel. 466 989 574
 
 
2)    Využívání moderních komunikačních prostředků je užitečné.
 
Jsme rádi, že Obecní rada urychlila svůj vstup do elektronických medií a zřídila obecní internetovou stránku. Kapitola „Úřední deska“ zatím jen obsahuje nadpisy jednotlivých sdělení, ale na tom se jistě pracuje (zatím např. nadpis „Důrazná výzva“ bez textu postrádá svou důraznost…) . Věříme také, že obecní stránka nebude jen prostředkem prezentace, ale i komunikačním a diskusním nástrojem.
Bylo by jistě dobré neopouštět tento trend automatizace provozu obce a pokračovat například možností bezhotovostní úhrady obecních poplatků tím, že na výzvu k jejich zaplacení bude poznamenáno  číslo účtu a variabilní symbol. Zastupitelé by nám tím ušetřili čas.
 
3)    Trápí nás věta: „Kdo chce něco vědět, může se přijít zeptat….“
 
Tuto větu jsme slyšeli a četli nejméně stokrát a to vždy ve spojení s výhradami proti našim dotazům a snahám vedení obce porozumět.
Obecní zastupitelé by však měli všechny informace sami předkládat veřejnosti a to tak, aby občan všechna jejich rozhodnutí chápal a mohl je podpořit či nepodpořit. Aby si měl čas vytvořit vlastní názor a mohl jej zastupitelům předložit ke zvážení.  Vždyť zastupitelé každého z nás zastupují, všechna jejich rozhodnutí  jsou tedy vlastně naše vlastní  rozhodnutí, ke kterým jsme se nechali jen zastoupit !
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář